Terapia indywidualna – dla lepszej jakości życia

Terapia indywidualna jako podstawowa metoda psychoterapii skierowana jest do wszystkich osób, które doświadczają szeroko pojętego cierpienia psychicznego. Przesłankami do jej podjęcia mogą być więc wszystkie te uczucia, z którymi pacjenci nie potrafią sobie poradzić i są one dla nich uciążliwe w codziennym życiu.

W szczególności na indywidualną psychoterapię zapraszam, jeśli:

 • cierpisz na nerwicę, depresję,
 • cierpisz na zaburzenia jedzenia,
 • odczuwasz niepokój, lęk, którego przyczyny nie znasz,
 • towarzyszy ci uczucie pustki i niezrozumienia przez innych,
 • żyjesz w stresie i odczuwasz jego skutki,
 • nie panujesz nad swoimi emocjami,
 • dokuczają ci nawracające przykre wspomnienia,
 • odczuwasz smutek i zniechęcenie,
 • masz kłopoty ze snem,
 • kontakty z innymi osobami sprawiają ci problemy,
 • twoje kolejne związki partnerskie nie układają się,
 • podejmowanie decyzji jest dla ciebie kłopotliwe,
 • przeżywasz smutek po utracie bliskiej osoby,
 • doświadczasz lub doświadczyłeś przemocy psychicznej, fizycznej lub seksualnej,
 • potrzebujesz pomocy jako osoba uzależniona lub współuzależniona (partnerzy,
  DDA – Dorosłe Dzieci Alkoholików),
 • psychoterapia została ci zalecona przez lekarza jako uzupełnienie leczenia.

Głównym narzędziem prowadzonej przeze mnie psychoterapii śląskich (i nie tylko) pacjentów jest rozmowa. Jej celem jest zrozumienie problemów pacjenta i ich roli w jego życiu, a następnie wprowadzenie pożądanych zmian, do których kluczem jest samoświadomość i zrozumienie siebie przez pacjenta.

Indywidualna psychoterapia na Śląsku polega na regularnych spotkaniach, które odbywają się minimum raz w tygodniu i trwają od 45 do 60 minut. Koszt pojedynczej sesji określa cennik. Plan psychoterapii ustalany jest podczas konsultacji psychologicznej umówionej podczas kontaktu telefonicznego.